דמי הרשמה ופרטים נוספים


.דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור פעילות שנתית, ביטוח אישי לחניך ועניבה
.דמי ההרשמה אינם כוללים מדי חאקי ($25), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים
.חניכים חדשים זכאים לשתי פעולות ניסיון, חניך שלא יירשם עד הפעולה השלישית לא יוכל להמשיך להשתתף בפעולות מטעמי ביטוח
.במידה ופרטי ביטוח הבריאות של החניך ישתנו במהלך השנה, באחריותכם לעדכן את ועד הצופים על השינוי

הנכם מסכימים בזאת ששבט אלמוג והנהגת הצופים רשאים להשתמש ולפרסם את תמונותיכם ותמונות ילדיכם בכל מדיה, כולל אינטרנט ופייסבוק לצרכי פרסום או לכל צורך אחר. במידה ואינכם מסכימים לכך, אנא פנו בהקדם באמצעות מייל

משפחות הזקוקות לפריסת תשלומים - אנא פנו בהקדם להדס בן-עמרם, גזברית השבט בטלפון
305-527-7148

דמי הרשמה ופרטים נוספים


דמי ההרשמה כוללים תשלום עבור פעילות שנתית, ביטוח אישי לחניך ועניבה
דמי ההרשמה אינם כוללים מדי חאקי ($25), תשלום עבור מחנות, פעולות "מיוחדות" וסמינרים
חניכים חדשים זכאים לשתי פעולות ניסיון, חניך שלא יירשם עד הפעולה השלישית לא יוכל להמשיך להשתתף בפעולות מטעמי ביטוח
במידה ופרטי ביטוח הבריאות של החניך ישתנו במהלך השנה, באחריותכם לעדכן את ועד הצופים על השינוי

הנכם מסכימים בזאת ששבט אלמוג והנהגת הצופים רשאים להשתמש ולפרסם את תמונותיכם ותמונות ילדיכם בכל מדיה, כולל אינטרנט ופייסבוק לצרכי פרסום או לכל צורך אחר. במידה ואינכם מסכימים לכך, אנא פנו בהקדם באמצעות מייל

305-527-7148 משפחות הזקוקות לפריסת תשלומים - אנא פנו בהקדם להדס בן-עמרם, גזברית השבט בטלפון
דמי ההרשמה בהרשמה מוקדמת
(עד תאריך 2 באוקטובר 2021 בחצות)


$450
לילד ראשון
$430
לילד שני
$400
לילד שלישי
$430
לחברי שכב"ג - כתה י' עד י"ב
$175
לתוכנית קטנטנים (כתות א'-ב') – כולל חולצת קטנטנים לנרשמים חדשיםדמי הרשמה בהרשמה רגילה
( מתאריך 3 באוקטובר ועד ה31 בדצמבר 2021)


$480
לילד ראשון
$460
לילד שני
$430
לילד שלישי
$460
לחברי שכב"ג - כתה י' עד י"ב
$120
לתוכנית קטנטנים (כתות א'-ב') – כולל חולצת קטנטנים לנרשמים חדשיםדמי הרשמה מופחתים בהרשמה מאוחרת
( מתאריך ה 1 בינואר 2022 עד 10 במרץ 2022)

$360
לילד ראשון
$340
לילד שני
$320
לילד שלישי
$340
לחברי שכב"ג - כתה י' עד י"ב
$120
לנרשמים חדשים לתוכנית קטנטנים (כתות א'-ב') – כולל חולצת קטנטנים

 התאריך הקובע לצורך התשלום הוא יום ההצטרפות לפעולות ולא יום התשלום בפועל. ההשתתפות ביום הצופה מותנת ברישום במערכת ותשלום דמי החבר השנתיים
התאריך הקובע לצורך התשלום הוא יום ההצטרפות לפעולות ולא יום התשלום בפועל. ההשתתפות ביום הצופה מותנת ברישום במערכת ותשלום דמי החבר השנתיים

 
 

מדיניות החזרים


:במידה והחניך מחליט לפרוש מהצופים, מדיניות ההחזרים הינה כדלקמן
.חניכים חדשים יוכלו לקבל החזר מלא עד ליום 15 בנובמבר או לאחר 2 פעולות ניסיון
עד 1 בינואר חניכים יוכלו לקבל החזר של 50% מדמי ההרשמה בניכוי דמי ביטוח בסך $90
(ההחזר יתבצע על התעריף הנמוך ששולם לדמי הרישום השנתיים)
.לאחר ה- 1 בינואר – לא ניתן לקבל החזר
חשוב לציין-פריסת תשלומים של דמי החבר השנתיים אינה תשלום חודש בחודשו ועל כן ההתייחסות אל תשלומים עתידיים היא כהתחייבות שנתית
לא ניתן לעצור תשלומים עתידיים במידה וחניך בחר לפרוש במהלך השנה
על מנת לקבל החזר, אנא פנו להדס בן-עמרם